SSTVP        Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce       člen     
  

   

 

TRHACIA TECHNIKA 2023

32. medzinárodná konferencia
10.5.2023 - 12.5.2023

Kongresové centrum ACADEMIA Stará Lesná SK

 

    Akademia

Konferencia je určená pre strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, pracovníkov vo všetkých odvetviach s využitím trhacích prác, pre  študentov a pedagógov  na školách a pre užívateľov, výrobcov a dodávateľov prostriedkov vrtno-trhacej techniky.

  Prosím vyplňte prihlášku v Slovenskom jazyku TU list form

 Fill in the Registration form in English language list form

Tématické zameranie konferencie:          

 • legislatíva na Slovensku a v Európskej únii, aplikácia nových zákonov, certifikácia strelmajstrov a TVO, identifikácia a sledovanie výbušnín
 • trhacie práce pri razení, ťažbe, deštrukciách a stavebných prácach
 • nové prostriedky trhacej a vŕtacej techniky
 • seizmické účinky pri trhacích prácach
 • bezpečnosť, ochrana zdravia, mimoriadne udalosti, životné prostredie
 • ohňostrojové práce, pyrotechnika
 • prednášky na inú tému budú zaradené na záver konferencie

 

Subjects of the conference:

 • blasting at mineral extraction, tunnels, demolition and other purposes
 • legislation in Slovak Republic and European Union, certification of Blasters, Tracking and Tracing for Explosives
 • new products for blasting and drilling
 • seizmics
 • safety, health protection, accidents, environment
 • fireworks, pyrotechnics
 • lectures dealing with other subjects will appear on the end of the conference