SSTVP        Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce       člen     
  

   
Arrow
Arrow
Slider

Kontakt

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce
Československej armády 25
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

 

Sekretariát mobil:      +421 902 506 004
Prezident SSTVP: Ing. Marián Beňovský, PhD.
Prezident mobil: +421 903 506 004
Email:
IČO: 31905293
DIČ: 2021465380
IBAN: SK57 0900 0000 0000 5019 3082
BIC: GIBASKBX