SSTVP        Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce       člen     
  

   
Arrow
Arrow
Slider

Predajné publikácie vydané Slovenskou spoločnosťou pre trhacie a vŕtacie práce

 

 

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Autori: Ing. Eduard Müncner, Ing. Ľubomír Masár.
Vydaná v r. 2007
Predajná cena: 5 EUR

 
 

Metodológia seizmiky trhacích prác

Autori: Doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc., Mgr. Julián Kondela, PhD
Vydaná v r. 2010
Predajná cena: 8 EUR

 
 

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce 1990- 2010

Autor: Ing. Mikuláš Beránek
Predajná cena: 4 EUR

 
 Kniha Prirucka  

Príručka pre strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov
(4. vydanie- 2016)

Autori: Kolektív autorov
Redakčne upravil: Ing. Mikuláš Beránek
Predajná cena: 10 EUR

 

Publikácie je možné zakúpiť v sídle spoločnosti alebo objednať na adrese SSTVP písomne, e-mailom alebo telefonicky.